Stook- en servicekosten

Als huurder dient u naast de netto huurprijs ook stook- en servicekosten te betalen. Servicekosten zijn kosten voor diensten die wij leveren voor gemeenschappelijke ruimten. Denk hierbij het schoonmaken en verlichten van de portieken. Stookkosten zijn kosten voor het verwarmen van uw woning middels een centrale ketel. De stookkosten worden door de bewoners van een flatgebouw gedeeld. De verdeling vindt plaats op basis van de vloeroppervlakte in de woning. Ista Nederland berekent de C.V. kosten. Voor meer informatie, zie: www.istanederland.nl. In het geval van het ontbreken van een individuele meter, worden de kosten eveneens op basis van de vloeroppervlakte berekend. Voor de stook- en servicekosten is een voorschotbedrag opgenomen in uw maandelijkse huurprijs. De hoogte is afhankelijk van de kosten voor uw woning. 

Jaarlijkse afrekening en het verhogen van het voorschotbedrag stookkosten

Op uiterlijk 1 juli ontvangt u van ons een afrekening van de stook- en servicekosten. Wij verrekenen aan het einde van het jaar uw daadwerkelijke energieverbruik met het door u betaalde voorschotbedrag. Als de kosten lager zijn, dan krijgt u een deel terug. Als de jaarlijkse kosten hoger zijn dan het voorschotbedrag, dan moet u bijbetalen. In het laatste geval kan het zijn dat uw voorschotbedrag te laag is.  U kunt via het aanvraagformulier voorschotbedrag stookkosten aanpassen het voorschotbedrag bijstellen. Het formulier kunt u uitprinten, invullen en per post versturen naar het adres X. Hierbij is geen postzegel vereist. Het formulier mag ook per e-mail verstuurd worden naar het e-mailadres backoffice@stroes.nl. Wij streven ernaar om uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen.

Let op: het voorschotbedrag blijft gelijk. Het kan zijn dat u in de zomer minder stookt, maar het bedrag wordt niet aangepast. Aan het einde van het jaar verrekenen wij de kosten. Dan kan het zijn dat u bij de eindafrekening moet bijbetalen of juist een deel van de kosten terugkrijgt.

Wij geven u graag tips om energie te bespraken. Lees hier de tips.

Vragen

Wij proberen het zo eenvoudig mogelijk te houden voor u. Als er onduidelijkheden zijn over stook- en servicekosten, dan kunt u de meest gestelde vragen raadplegen. Als uw vraag er niet tussen staat, dan horen wij dat graag. U kunt een e-mail sturen naar backoffice@stroes.nl.

Log in

Registreren

terms & conditions