Huurachterstand

Het kan voorkomen dat u wegens bepaalde omstandigheden uw huur niet of niet tijdig kunt betalen. Dit kan leiden tot een huurachterstand. Dat is vervelend en bovendien een probleem dat elke maand groter wordt. Wij adviseren u om tijdig contact met ons op te nemen, zodat het ontstaan van een huurachterstand wellicht niet nodig is. In de meeste gevallen kunnen we samen tot een oplossing komen. Wij denken graag met u mee.

Als u uw huur niet op tijd betaalt, dan nemen wij passende stappen. Zo ontvangt u in eerste instantie een betalingsherinnering. Als wij na deze eerste herinnering geen betaling ontvangen, dan sturen wij een aanmaning. Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende in de gelegenheid hebben gesteld om alsnog de huur te betalen. Als dat desondanks niet lukt, dan verzoeken wij u dringend om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Hiermee voorkomt u juridische maatregelen en de daarmee gepaard gaande kosten. We kunnen bijvoorbeeld kijken of een betalingsregeling mogelijk is. Maak dus gauw een afspraak zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.

Het liefst vinden wij samen met u een passende oplossing. Soms is dat helaas niet mogelijk. Als wij u brieven versturen, maar we krijgen geen respons bijvoorbeeld. We hebben in een dergelijk geval geen andere keuze dan het over te dragen aan een deurwaarder. Dat is uiteraard gelet op de bijkomende extra kosten zonde. Deze kosten kunnen oplopen tot ruim € 425,00. Bovendien wilt u een huisontruiming voorkomen. Wij willen u daarom adviseren om tijdig aan de bel te trekken zodat wij samen tot een passende oplossing kunnen komen.

Samenwerking met derden

In het kader van het bieden van hulp aan mensen die schulden hebben, zijn wij een samenwerking aangegaan met onder andere Solidez, Sociale Raadslieden, Humanitas en SWOA. Er kan professionele hulp worden geboden als u uw huur niet meer kunt betalen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan kunt u een e-mail sturen naar backoffice@stroes.nl of bellen naar het telefoonnummer 0345 530 617.

Algemene informatie

Voor meer (algemene) informatie, verwijzen wij u door naar www.toeslagen.nl, www.schulden.nl en www.nibud.nl.

Log in

Registreren

terms & conditions