Inwoning

Als er iemand bij u komt wonen, dan noemen we dat inwoning. Bij inwoning is er geen sprake van een duurzaam gemeenschappelijke huishouding. Dat betekent dat de lasten niet worden gedeeld en dat het niet de bedoeling is bij elkaar te blijven wonen. Een inwoner heeft aldus ook geen recht op de woning na de beëindiging van de huurovereenkomst door de hoofdhuurder. Voor inwoning heeft u onze toestemming nodig. Het maakt daarbij niet uit of de inwoning voor een lange of korte periode is bedoeld: u dient te allen tijde toestemming aan ons te vragen.

Voorwaarden inwoning

Als er iemand bij u komt wonen, dan dient u een verzoek tot inwoning bij ons in. Bij uw aanvraag worden op de volgende aandachtspunten gelet:

  • Er wordt gekeken of door het inwonen niet te veel mensen in de woning wonen (overbewoning);
  • Er wordt gekeken naar een eventuele huurachterstand (huurschuld);
  • Er wordt gekeken of de inwoner tot nu toe overlast heeft veroorzaakt (overlast);
  • Er wordt gekeken of de inwoner al dan niet een ongunstige invloed heeft op de leefbaarheid in de straat (leefbaarheid).

 

Indien de aandachtspunten een positief resultaat opleveren, dan verlenen wij u schriftelijk toestemming. Het aanvragen van inwoning is voor maximaal twee personen mogelijk.

Aanvraag inwoning

Een aanvraag tot inwoning doet u door middel van het formulier inwoning. Als de toekomstige inwoner reeds een woning huurde, dan ontvangen wij graag een huurderverklaring. Een huurdersverklaring kan worden opgevraagd bij de verhuurder.

Inschrijving Publiekszaken

De inwoner dient zich – nadat wij toestemming hebben verleend voor inwoning – in te schrijven op het juiste adres in de Basisregistratie Personen. Onze bevestigingsbrief of e-mail dient u bij de inschrijving mee te sturen. 

Inschrijven in de Basisregistratie Personen kan op verschillende wijzen:

  • Via DigiD;
  • Via een afspraak op het gemeentehuis. Zie culemborg.nl voor meer informatie;
  • Via een online formulier. Hierbij dient u de benodigde documenten mee te sturen. Zie culemborg.nl voor meer informatie;
  • U kunt ook een e-mail sturen naar info@culemborg.nl. Hierbij dient u de benodigde documenten in te scannen en mee te sturen.

 

Als de hoofdhuurder uit de woning vertrekt, dan moet ook de inwoner de woning verlaten. Een inwoner kan geen aanspraak maken op de woning.

Gevolgen voor uw huurtoeslag of financiële situatie

Inwoning kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. Voor meer informatie verwijzen wij graag door naar deze website. Wij verhogen jaarlijks per 1 juli de huur van uw woning. De hoogte van de huurverhoging is afhankelijk van het inkomen van alle bewoners van uw woning.

Log in

Registreren

terms & conditions