Overname van spullen

Overname voorzieningen

Het is mogelijk dat u woning zelf aangebrachte voorzieningen bevat, denk bijvoorbeeld aan een dakraam of keukenblok en dat u vragen heeft hoe u daarmee om moet gaan. Wij informeren u graag telefonisch of via de mail over de mogelijkheden.

Als u vooraf toestemming heeft gevraagd voor het aanbrengen van een voorziening, dan kunnen wij in bepaalde gevallen en gelet op de omstandigheden de aangebrachte voorzieningen overnemen. Als u wilt weten of uw aangebrachte voorzieningen in aanmerking komen voor overname, dan kunt u het beste eerst bij ons navraag doen. Een andere mogelijkheid is dat u zelf de aangebrachte voorziening(en) verwijdert.  

Overname goederen

Nadat wij uw huuropzegging hebben ontvangen, zullen wij opzoek gaan naar een nieuwe huurder.

U kunt goederen ter overname aan de nieuwe huurder aanbieden. Samen met de beheerder kunt u nagaan welke goederen al dan niet kunnen worden aangeboden aan de nieuwe huurder. De overname van de betreffende goederen dient u middels het overnameformulier aan ons door te geven.

Wij willen u ook graag wijzen op de onderstaande twee situaties die vaak voorkomen, en vragen u om daar rekening mee te houden:

  • De huurder is nog niet bekend tegen de tijd dat de opzegtermijn is verstreken. Als deze situatie zich voordoet, dan ontvangen wij graag de woning leeg en schoon bij de oplevering.
  • Indien de woning door ons wordt verkocht, dan zal de beheerder met u bespreken welke goederen u kunt achterlaten in de woning.

 

Aansprakelijkheid overname goederen

Het is belangrijk om te weten dat wij geen partij zijn bij overname van goederen door de nieuwe huurder. U blijft zelf verantwoordelijk voor een correcte overdracht. U bent tevens ook verantwoordelijk voor de overgenomen zaken, totdat u de sleutels bij de beheerder heeft ingeleverd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die aan de overgenomen goederen kúnnen ontstaan. Wij adviseren u de overgenomen goederen af te dekken, teneinde de kans hierop te minimaliseren.

Log in

Registreren

terms & conditions