Medehuurderschap

Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Zo bent u als medehuurder bevoegd om zaken aan ons door te geven of te melden. Ook kunt u in het geval van het overlijden van de hoofdhuurder als medehuurder in de woning blijven wonen. Als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan dient u zelf een medehuurderschap aan te vragen. We spreken in dat geval van een contractueel medehuurderschap.

Er zijn een tweetal voorwaarden verbonden aan het medehuurderschap:

  1. U dient minimaal twee jaar een gezamenlijke huishouding te voeren met de hoofdhuurder. Als bewijs kunt u een samenlevingscontract, een gezamenlijk bankrekeningnummer en een inschrijving bij de Basisregistratie Personen van de gemeente Culemborg overleggen.
  2. De medehuurder dient in staat te zijn om zelfstandig de huur te voldoen. Wij toetsen de kredietwaardigheid van de medehuurder om dit vast te stellen.

 

In het geval van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap is het niet nodig om het medehuurderschap aan te vragen. In dergelijke gevallen bent u volgens de wet automatisch medehuurder. Let op: u dient wel te allen tijde het huwelijk of geregistreerd partnerschap aan ons door te geven zodat wij het huurcontract kunnen aanpassen.

Formulier Medehuurderschap

Als u aan de reeds opgesomde voorwaarden voldoet, dan kunt u het formulier medehuurderschap invullen. Bij het invullen van het formulier wordt gevraagd om de volgende documenten in te scannen en te uploaden:

  • Een samenlevingsovereenkomst van ten minste twee jaar oud en/of bewijs van een gezamenlijke bankrekening van ten minste twee jaar oud;
  • Een uittreksel van de Basisregistratie Personen waaruit blijkt dat zowel de hoofdhuurder als de toekomstige medehuurder ten minste twee jaar op het betreffende adres staan ingeschreven.
 
Het inschrijven bij de Publiekszaken van de gemeente Culemborg

Als medehuurder is het noodzakelijk dat u zich direct inschrijft in de Basisregistratie Personen. Bij de inschrijving dient u een bevestigingsmail of een bevestigingsbrief van ons mee te sturen.

Ik voldoe (nog) niet aan de voorwaarden van medehuurderschap

Voldoet u nog niet aan de voorwaarden van medehuurderschap, maar wilt u wel graag medehuurder worden? Wij adviseren u om zich in te schrijven op het betreffende adres bij de gemeente en gezamenlijke rekening opent samen met de hoofdhuurder.

Medehuurderschap in het geval van ouder-kind relatie

Kinderen komen volgens de wet niet in aanmerking voor medehuurderschap. Van kinderen wordt verwacht dat zij op een gegeven moment uit huis gaan. Er is daarom geen sprake van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Wim, er is 1 uitzondering: als het kind 35 jaar of ouder is en onafgebroken bij zijn ouders woont. Dit stond niet op de website van de woningstichting. Wil je dit er wel bij?

Log in

Registreren

terms & conditions