Trouwen

Als u gaat trouwen, dan is het van belang om te weten dat bij een huwelijk uw partner van rechtswege medehuurder wordt. Dat betekent dat uw partner dezelfde rechten en plichten heeft als u. Medehuurders zijn bijvoorbeeld ook aansprakelijk voor het nakomen van verplichtingen uit het huurcontract. U kunt hierbij denken aan het betalen van de huur of het repareren van schade aan de woning. Ook kan de medehuurder in de woning blijven wonen als de hoofdhuurder komt te overlijden.

Medehuurder worden

In de wet is bepaald dat echtgenoten of geregistreerde partners automatisch medehuurder zijn. Het aanvragen van een medehuurderschap is niet vereist. Vanaf de dag van het huwelijk of registratie is uw partner automatisch medehuurder. U hoeft zelf dus niets te doen. Wij verzoeken u wel om een huwelijk of een geregistreerd partnerschap aan ons door te geven, zodat wij uw huurcontract kunnen aanpassen. Dit zorgt ervoor dat u beiden dezelfde rechten en plichten hebben en kunt u beiden zaken bij ons melden en/of aanvragen. Wij zorgen er graag voor dat u weet waar u aan toe bent, voor nu en in de toekomst.

Het doorgeven van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap

Via het formulier wijziging woonsituatie kunt u digitaal aan ons doorgeven dat u getrouwd bent en dat u deze wijziging wenst door te voeren op uw huurcontract. Bij het invullen van het formulier dient u een bewijs van het huwelijk of een geregistreerd partnerschap te uploaden.

Het inschrijven bij de Publiekszaken van de gemeente Culemborg

Als medehuurder is het noodzakelijk dat u zich direct inschrijft in de Basisregistratie Personen. Bij de inschrijving dient u een bevestigingsmail of een bevestigingsbrief van ons mee te sturen.

Inschrijven in de Basisregistratie Personen kan op verschillende wijzen:

  • Via DigiD;
  • Via een afspraak op het gemeentehuis. Zie culemborg.nl voor meer informatie;
  • Via een online formulier. Hierbij dient u de benodigde documenten mee te sturen. Zie culemborg.nl voor meer informatie;
  • U kunt ook een e-mail sturen naar info@culemborg.nl. Hierbij dient u de benodigde documenten in te scannen en mee te sturen.

Log in

Registreren

terms & conditions