Huurtoeslag

In sommige gevallen komt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in de huurlasten. De overheid betaalt dus een deel van uw huur als blijkt dat uw huur te hoog is in verhouding met uw inkomen.

Voorwaarden voor het verkrijgen van huurtoeslag

Aan het verkrijgen van huurtoeslag zijn een aantal voorwaarden verbonden. Op www.toeslagen.nl kunt u de voorwaarden lezen. Via deze website kunt u door het invullen van uw situatie een proefberekening laten maken. Zo kunt u zien óf u voor huurtoeslag in aanmerking komt.

Huurtoeslag bij trouwen, samenwonen en kamerverhuur

De Belastingdienst gaat bij het berekenen van huurtoeslag ervan uit dat alle bewoners die op uw adres ingeschreven staan als medebewoners kunnen worden aangemerkt. Bijvoorbeeld uw kind, een ouder of een huisgenoot die bij u woont. Als een medebewoner inkomen of vermogen heeft, dan wordt dat door de Belastingdienst meegeteld bij berekening van de huurtoeslag. Als u gaat trouwen, samenwonen of een kamer verhuurt, dan kan dat dus ook van invloed zijn voor de berekening van de huurtoeslag. Wij adviseren u om contact op te nemen met de Belastingdienst via het telefoonnummer 0800 – 0543 om te kijken wat op uw situatie van toepassing is. Zorg ervoor dat u uw Burgerservicenummer bij de hand heeft. Het Burgerservicenummer kunt u terugvinden op bijvoorbeeld uw paspoort, loonstrook en rijbewijs.

Er is geen vast tijdstip waarop u huurtoeslag dient aan te vragen: dit kan het hele jaar door. Huurtoeslag kan tevens met terugwerkende kracht worden toegekend. Als u gaat verhuizen dan moet u opnieuw huurtoeslag aanvragen.

Reeds ontvangen huurtoeslag

Als u bijvoorbeeld vorig jaar al huurtoeslag heeft ontvangen en er in de tussentijd niets is veranderd in uw persoonlijke situatie, dan hoeft u het jaar daaropvolgend niet opnieuw een aanvraagformulier in te vullen. De Belastingdienst zal u ieder jaar in november of december informeren over huurtoeslag. U krijgt dan een brief waarin staat omschreven welk bedrag u het komende jaar (maandelijks) aan zorgtoeslag zult ontvangen.

Hulp nodig bij het aanvragen van huurtoeslag

Voor hulp bij de aanvraag van huurtoeslag kunt u contact opnemen met de Formulierenbrigade via het telefoonnummer 0631632673 of via het e-mailadres info@formulierenbrigadeculemorg.nl.

Log in

Registreren

terms & conditions