Ik heb een opmerking, compliment of een vraag

Klacht of compliment

Bent u niet de tevreden over onze dienstverlening? Heeft u een klacht? Deel dat met ons. Op deze manier kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Bent u juist heel tevreden over onze dienstverlening? Ook dat horen we graag. Het is altijd mogelijk om ideeën of verbetersuggesties door te geven aan ons. Uw inbreng kan reden zijn om iets te veranderen aan onze werkwijze.

Vraag

Als u vragen heeft, dan verzoeken wij u om ons contactformulier in te vullen. Formuleer duidelijk uw vraag en hoe wij in contact kunnen komen met u. Wij streven ernaar om binnen twee werkdagen contact met u op te nemen.

Overlast

Heeft u overlast van buurtbewoners of van anderen? Dan adviseren wij u om er eerst samen uit te komen door met elkaar in gesprek te gaan. Als een gesprek niet meer mogelijk is of het heeft niets opgeleverd, dan horen wij dat graag van u. Zo kunnen wij met u meedenken over een passende oplossing. 

Woonfraude

Onder woonfraude verstaan wij alle vormen van onrechtmatige doorverhuur, onrechtmatig gebruik en overbewoning van een woning zonder toestemming van de eigenaar. Wij hechten waarde aan een eerlijke woonruimteverdeling en zullen woonfraude tegengaan. Wij horen het graag als u het vermoeden heeft dat er op een adres sprake is van woonfraude. 

Huurcommissie

Klachten over bijvoorbeeld de huurprijs, het onderhoud van de woning of de hoogte van de servicekosten kunt u melden bij de Huurcommissie. 

Geschillencommissie

Wij zullen er alles aan doen om in het geval van een klacht samen met u tot een oplossing te komen. Soms is dat niet mogelijk en ontaardt de klacht in een geschil. U kunt in een dergelijke situatie uw geschil indienen bij de onafhankelijke geschillencommissie.

Log in

Registreren

terms & conditions