Onderhoud aan de woning: wie doet wat?

Op het moment dat u een woning van ons huurt, dan is de woning in goede staat. Als er vervolgens reparaties nodig zijn, dan zijn in sommige gevallen wij als verhuurder verantwoordelijk. Er zijn echter ook situaties waarin een reparatie voor uw rekening komt. Wij hebben voor u op een rijtje gezet voor welke werkzaamheden in de woning u de verantwoordelijkheid draagt en voor uw rekening komen en voor welke werkzaamheden wij de zorg dragen en voor onze rekening zijn. Klik hier voor het overzicht.

Taken en verantwoordelijkheden van de huurder

Als huurder bent u verantwoordelijk voor het klein en dagelijks onderhoud in en aan uw woning. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld binnenschilderwerk. Als er schade ontstaat door uw toedoen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de kosten van de reparatie of het onderhoud. Voor onderdelen aan de woning die u zelf heeft aangebracht of aangepast, draagt u eveneens zelf de verantwoordelijkheid en de kosten. Voor klein onderhoud raden wij aan om een individueel huurdersabonnement af te sluiten. Klik hier voor meer informatie.

Als er schade ontstaat buiten uw schuld om, door bijvoorbeeld brand, storm of inbraak, dan dient u dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden. Wij zullen zorgen voor het herstel van deze schade en de kosten komen voor onze rekening. In het geval van inbraak of vernieling door derden adviseren wij om aangifte te doen bij de politie. Uw aangifte wordt opgenomen in een proces-verbaal. Het proces-verbaal dient als bewijsstuk bij de afwikkeling van de schade. Als u geen proces-verbaal kunt aantonen, dan is alle schade voor uw eigen rekening.

Let op: wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan uw eigendommen. Dit geldt eveneens voor schade aan eigendommen van derden. Wij adviseren u om voor dergelijke schade een aansprakelijkheids- en inboedelverzekering af te sluiten.

Taken en verantwoordelijkheden van de verhuurder

Wij dragen als verhuurder de verantwoordelijkheid voor al het groot en overig onderhoud. U kunt hierbij denken aan het buitenschilderwerk of het onderhoud van de cv-ketel. Het gaat hierbij niet enkel om reparaties, maar wij zorgen er ook voor dat de woning in een goede staat blijft. Dit is wettelijk geregeld en wordt ook wel de instandhoudingsplicht genoemd.

Technische installaties in uw woning

Raadpleeg de folder technische installaties om informatie te verkrijgen over de technische installaties in uw woning en het correct gebruik hiervan.

Log in

Registreren

terms & conditions