Asbest

Asbest klinkt in eerste instantie eng en gevaarlijk. In sommige situaties kan asbest inderdaad gevaarlijk zijn, maar vaak ook niet. Daarom is het goed om hier meer over te lezen. U leest in het navolgende welke maatregelen wij nemen in het geval dat er asbest is geconstateerd. Ook leest u wat u kunt doen in een dergelijk geval. Hierbij benadrukken wij de hoeveelheid aan regels over asbest en dat hier secuur en verantwoord mee omgaan. Uw veiligheid staat voorop!

Asbest in kaart

Wij hebben voor al onze woningen inzichtelijk gemaakt waar en op welke manier asbest is gebruikt. Het betreft asbest die in de bouwmaterialen van de woning zitten. Hierbij wordt niet gedoeld op asbesthoudende materialen die bijvoorbeeld in zeil zit of in de materialen die u zelf gebruikt. Wij hechten veel waarde aan uw veiligheid en die van onze medewerkers. Voor de situaties waarbij asbest een gevaar zou kunnen opleveren voor de gezondheid zijn er direct maatregelen getroffen. In de gevallen waarbij er nog wel asbest in de woning aanwezig is, hebben wij de desbetreffende bewoners hiervan in kennis gesteld. Hierbij hebben wij benadrukt dat hoewel er nog asbest in de woning is (gebruikt), het geen verdere gevolgen heeft voor de gezondheid. Als er sprake is van een verhuizing, dan zullen wij alle asbest verwijderen. Ook het asbest die geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Hiermee garanderen wij een asbestvrije woning voor de volgende huurder.

LET OP: zelf asbest verwijderen is gevaarlijk en niet toegestaan

Volgens overheidsregels draagt u de verantwoordelijkheid voor het weghalen van losgebonden asbest. Wij vinden dat deze regel te veel risico oplevert voor uw gezondheid. Daarom nemen wij deze taak van u over. Wij zorgen ervoor dat het asbest veilig wordt verwijderd en dat u er verder geen omkijken naar heeft. Wij doen dit kosteloos voor u.

Asbestregelaar

Het opsporen en verwijderen van asbest is door de overheid aan strikte regels onderworpen. Om erop toe te zien dat de geldende regels in acht worden genomen, hebben wij een asbestregelaar aangesteld. De asbestregelaar heeft kennis over asbest, de ontwikkelingen daaromtrent en de relevante wet- en regelgeving. Hij dient als eerste aanspreekpunt voor wat betreft alle zaken rondom asbest. Als er asbest wordt geconstateerd, dan zal de asbestregelaar direct een professioneel bedrijf inschakelen om de situatie te onderzoeken. Als blijkt dat het asbest gevaar oplevert voor uw gezondheid en die van omwonenden, dan zal het asbest verwijderd worden door een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Wij zullen erop toezien dat dit proces zorgvuldig verloopt.

Log in

Registreren

terms & conditions