Individueel huurdersabonnement

Overeenkomstig de wet bent u zelf verantwoordelijk voor de gebreken in uw woning die klein van aard zijn. Hierbij kunt u denken aan het repareren van het hang- en sluitwerk, het toilet en kranen. Indien u een individueel huurdersabonnement afsluit, dan dragen wij zorg voor de meeste werkzaamheden. U heeft er dan geen omkijken naar.

Kosten individueel huurdersabonnement

Wij rekenen voor een individueel huurdersabonnement € 5,00 per maand, inclusief de eenmalige inschrijf- en administratiekosten van € 25,00. Als u het abonnement binnen één maand na uw verhuizing afsluit, dan hoeft u de inschrijf- en administratiekosten niet te betalen. Wij gaan uit van de datum op de huurovereenkomst.

Een huurdersabonnement geldt voor minimaal één jaar. Daarna is het abonnement maandelijks opzegbaar, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. Als wij geen opzegging van u ontvangen, dan verlengen wij uw abonnement jaarlijks automatisch. Voor meer informatie kunt u onze richtlijn individueel huurdersabonnement raadplegen.

Reikwijdte in het geval van schade door schuld

Als er sprake is van schade die door uw eigen schuld, nalatigheid of door onjuist gebruik door personen voor wie u als huurder overeenkomstig de wet aansprakelijk bent, dan komt dat voor uw eigen rekening. Dergelijke kosten vallen niet onder het individueel huurdersabonnement en dient u dus op eigen kosten te laten repareren.

Aanmelden

U kunt zich via het aanmeldformulier aanmelden voor het individueel huurdersabonnement. Wij zullen zo spoedig mogelijk uw aanvraag in behandeling nemen.

Log in

Registreren

terms & conditions