Kamerverhuur

Als u een slaapkamer wilt gaan verhuren, dan mag dit alleen als u aan onderstaande voorwaarden voldoet en vooraf schriftelijke toestemming van ons hebt gekregen.

Voor kamerhuur gelden een aantal voorwaarden:

  • U blijft zelf de hoofdbewoner en de woning blijft uw hoofdverblijf;
  • Uw woning heeft twee of meer slaapkamers;
  • Een te verhuren kamer is minimaal 6 m2;
  • U kunt maximaal twee kamers verhuren aan maximaal één persoon per kamer;
  • De kamerhuurder mag elders geen overlast hebben veroorzaakt of een andere vorm van wanprestatie hebben geleverd. Wij ontvangen graag een verhuurdersverklaring waarin staat dat de kamerhuurder geen overlast in ruime zin heeft veroorzaakt op het worde woonadres;
  • De vergoeding die u ontvangt van de kamerhuurder dient in verhouding te staan tot de huur die u zelf betaalt voor de woning. Let op: u mag er niet aan verdienen. Een richtlijn: als u meerdere kamers verhuurt, mogen de totale opbrengsten niet hoger zijn dan de huur die zelf betaalt;

 

Als wij constateren dat u zich niet aan de bovenstaande voorwaarden houdt, dan kunnen wij te allen tijde de verleende toestemming intrekken.

Toestemming kamerverhuur

Om een aanvraag in te dienen voor kamerverhuur, dient u het formulier kamerverhuur in te vullen. Als de toekomstige kamerhuurder reeds een woning huurde, dan ontvangen wij graag een huurderverklaring. Deze verklaring dient u bij het formulier te uploaden. Een huurdersverklaring kan worden opgevraagd bij de verhuurder.

Afspraken met de kamerhuurder vastleggen

Heeft u een geschikte kamerhuurder gevonden? Dan is het belangrijk dat alle afspraken in een huurcontract worden vastgelegd. Op deze manier zorgt u ervoor dat er geen misverstanden ontstaan tussen u en de kamerhuurder. U kunt zelf een overeenkomst opstellen, maar wij maken het u graag makkelijker door het aanbieden van een voorbeeld van een kamerhuurcontract.

De kamerhuurder mag geen overlast of schade veroorzaken. Als huurder draagt u de verantwoordelijkheid voor de gedragingen van uw kamerhuurder.

In- en uitschrijving Publiekszaken

De kamerhuurder dient zich – nadat wij toestemming hebben verleend voor kamerhuur – in te schrijven op het juiste adres in de Basisregistratie Personen. Onze bevestigingsbrief of e-mail dient u bij de inschrijving mee te sturen.

Inschrijven in de Basisregistratie Personen kan op verschillende wijzen:

  • Via DigiD;
  • Via een afspraak op het gemeentehuis. Zie culemborg.nl voor meer informatie;
  • Via een online formulier. Hierbij dient u de benodigde documenten mee te sturen. Zie culemborg.nl voor meer informatie;
  • U kunt ook een e-mail sturen naar info@culemborg.nl. Hierbij dient u de benodigde documenten in te scannen en mee te sturen.

 

Als het kamerhuurcontract wordt beëindigd, dan moet de kamerhuurder zich laten uitschrijven op uw adres. De kamerhuurder dient zelf contact met ons op te nemen. Als huurder draagt u de verantwoordelijkheid voor de gedragingen van de kamerhuurder.

Gevolgen voor huurtoeslag en/of uw financiële situatie

Het onderverhuren van een kamer kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar deze website. Wij verhogen jaarlijks per 1 juli de huur van uw woning. De hoogte van de huurverhoging is afhankelijk van het inkomen van alle bewoners van uw woning.

Proef- en opzegtermijn kamerhuurcontract

U kunt een proeftijd van 9 maanden afspreken met de kamerhuurder. Binnen deze 9 maanden kunt u het kamerhuurcontract zonder opgaaf van reden opzeggen. Na deze 9 maanden geldt er huurbescherming voor de kamerhuurder. Voorts heeft u een opzegtermijn van drie maanden. Als u uw huurovereenkomst met ons wenst te beëindigen, dan dient u daarbij in acht te nemen dat de kamerhuurder ook tijdig moet verhuizen. De kamerhuurder kan geen rechten ontlenen aan de woning.

Log in

Registreren

terms & conditions