Medische aanpassingen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Een aanpassing in of aan uw woning vanwege een lichamelijke beperking of om gezondheidsredenen is soms nodig om langer zelfstandig in uw eigen woning te blijven wonen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) maakt aanpassingen op grond van een medische indicatie in of aan uw woning mogelijk. Indien u niet in staat bent om zelf een woningaanpassing te regelen, dan kunt u een aanvraag indienen bij het WMO-loket van de gemeente Culemborg.

Voorbeelden van veelvoorkomende medische aanpassingen zijn:

  • Het verhogen van een toiletbril;
  • Het aanbrengen van drempelhulpen;
  • Het verhogen van een toiletbril.

 

Gemeente Culemborg

U dient uw aanvraag in bij het WMO-loket van de gemeente Culemborg. Voor meer informatie kunt u de website van de gemeente Culemborg raadplegen. De gemeente beoordeelt of de aanpassing noodzakelijk is. Hierbij wordt maatwerk verricht. Dat wil zeggen dat het streven is om tot een oplossing te komen die bij uw persoonlijke situatie past. Dat is dus voor iedereen anders.

De gemeente zal ons op de hoogte stellen van de beslissing en de verdere gang van zaken. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan zorgen wij voor een aannemer die vervolgens de medische aanpassing binnen vier weken kan realiseren.

Log in

Registreren

terms & conditions