Downloads

Huurcontract Kamers

Bij een huurovereenkomst is altijd een aanhangsel toegevoegd waarin de algemene voorwaarden staan beschreven mbt. de huurafspraken. Dit meestal een standaard documenten die bij overeenstemming wordt getekend.

Bankgarantie

ls u een huurcontract afsluit dan is het gebruikelijk dat u een bedrag als waarborg geeft aan de verhuurder. Dit is minimaal 3 maanden huur plus servicekosten. U kunt dit doen door met de bank een afspraak te maken waardoor de bank een zogenaamde Bankgaratie afgeeft. U kunt het bedrag ook storten waarbij uw liquiditeit wordt aangetast.


Contract bedrijfsruimte

Bij een huurovereenkomst is altijd een aanhangsel toegevoegd waarin de algemene voorwaarden staan beschreven mbt. de huurafspraken. Dit meestal een standaard documenten die bij overeenstemming wordt getekend.

Borgstelling

Informatie over de borgstelling kunt u hier vinden, klik op “download” voor meer informatie.

roz vastgoed

Alle informatie met betrekking tot ROZ vastgoed en haar definities vind je in het volgende document.

Inspectierapport

Indien een huurder een pand verlaat is het belangrijk dat er een beschrijving wordt gemaakt van de staat van het pand met eventueel foto’s erbij. Zowel huurder als verhuurder zal dit rapport ondertekenen en bijvoegen bij de huurovereenkomst. Als er ‘schade’ is veroorzaakt door de huurder, dan zullen deze op kosten van de huurder worden hersteld en evt. verekend worden met de waarborg.

formulier particulier

Bij een huurovereenkomst is altijd een aanhangsel toegevoegd waarin de algemene voorwaarden staan beschreven mbt. de huurafspraken. Dit meestal een standaard documenten die bij overeenstemming wordt getekend.

invulformulier

Dit invulformulier is bestemd voor potentiele huurders waardoor de verhuurder optimaal geinformeerd wordt.Dit formulier ingevuld retour mailen naar wim@stroes.nl of zenden naar faxnummer +31 (0)345-53.06.79

Inspectierapport huur

Bij een huurovereenkomst is altijd een aanhangsel toegevoegd waarin de algemene voorwaarden staan beschreven mbt. de huurafspraken. Dit meestal een standaard documenten die bij overeenstemming wordt getekend.

invulformulier bedrijf

Bij een huurovereenkomst is altijd een aanhangsel toegevoegd waarin de algemene voorwaarden staan beschreven mbt. de huurafspraken. Dit meestal een standaard documenten die bij overeenstemming wordt getekend.

onderverhuur contract

Bij een huurovereenkomst is altijd een aanhangsel toegevoegd waarin de algemene voorwaarden staan beschreven mbt. de huurafspraken. Dit meestal een standaard documenten die bij overeenstemming wordt getekend.