Bewonersinitiatief

Wij informeren u graag over wat een bewonersinitiatief inhoudt, hoe u een dergelijk initiatief kunt initiëren en financieren. 

Bewonersinitiatief

Bewonersinitiatieven zijn initiatieven die door en voor bewoners worden georganiseerd, gefinancierd en uitgevoerd. Het voornaamste doel van deze initiatieven is dat het de leefomgeving van de buurt verbetert en het sociale contact wordt vergroot. De initiatieven zijn uiteenlopend van aard. U kunt denken aan het organiseren van een praatgroep tot het schoonmaken en opknappen van gemeenschappelijke ruimten. Bewonersinitiatieven kunnen zorgen voor saamhorigheid binnen uw wijk of buurt, wat ten goede komt aan de leefbaarheid.

Financiering

Bent u klant van ons? Dan kunt u ons vragen om uw initiatief financieel te steunen. Als er een bewonerscommissie is, dan raden wij aan om contact met hen op te nemen. Zij beschikken over een budget voor leefbaarheidsactiviteiten en komen graag met u in contact.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bewonersinitiatief moet het aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden zijn:

  • Drank en etenswaren zijn uitgesloten van het budget dat aan u wordt toegekend;
  • Het initiatief verbetert de kwaliteit van de leefomgeving van uw wijk of buurt en/of versterkt de sociale samenhang binnen een wijk of buurt en tussen bewoners. Dat wil zeggen dat gehechtheid in de buurt met het initiatief groeit. Bewoners voelen zich erdoor thuis en bovendien meer verantwoordelijk voor de buurt;
  • Het initiatief vergroot de sociale cohesie in de wijk of buurt. Dat wil zeggen dat door het initiatief bewoners meer in contact staan met elkaar en zo elkaar ook beter leren kennen;
  • Het initiatief draagt bij aan het veiligheidsgevoel. Bewoners voelen zich veiliger door het initiatief en het aantal meldingen daalt;
  • Het initiatief draagt bij aan een schone leefomgeving waarbij er aldus minder afval op straat en in de buurt te vinden is. Ook draagt het initiatief bij aan het vergroten van het milieubewustzijn van de bewoners.

 

Aanvraag bewonersinitiatief

Bent u enthousiast geworden en heeft u een goed uitgewerkt plan of idee? Vul dan het formulier bewonersinitiatief in en stuur een begroting van de inschatting van de kosten mee. Wij zullen u binnen vier weken laten weten of uw initiatief is goedgekeurd of afgewezen. Indien wij aanvullende informatie nodig hebben, dan zullen wij contact met u opnemen.

Meer informatie

Als u meer informatie nodig heeft over bewonersinitiatieven, dan verwijzen wij u door naar afdeling X. U kunt uw vraag of verzoek om meer informatie mailen naar backoffice@stroes.nl of bel naar X.

Log in

Registreren

terms & conditions