Sociale huursector

Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor mensen met een lager inkomen. De maximale huurprijs is € 737,14 per maand. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor het (ver)huren van een sociale huurwoning zijn er regels opgesteld. Wij informeren u graag over deze regels.

Toewijzing

Per 1 januari 2011 zijn wij als woningcorporatie verplicht om sociale huurwoningen enkel toe te wijzen aan personen die een (gezamenlijk) belastbaar jaarinkomen van maximaal € 40.765 hebben (2022). Als uitzondering op deze regel geldt een jaarinkomen tussen € 40.766 en € 53.000 voor de zogeheten tussengroep. Het is goed om te weten dat u in de eerste 12 maanden van uw huurovereenkomst geen inwoner of partner bij u kunt inschrijven of een kamer verhuren. Raadpleeg ons beleid toewijzing sociale huurwoning voor meer informatie.

Inkomensverklaring

Om uw inkomen te kunnen toetsen, vragen wij u altijd om een inkomensverklaring. Wij zijn namelijk wettelijk verplicht om uw inkomen te controleren bij de toewijzing van een woning. Een inkomensverklaring vraagt u digitaal aan bij de Belastingdienst. Raadpleeg hiervoor Mijn Belastingdienst of neem telefonisch contact op via het telefoonnummer 0800-0543. U dient uw Burgerservicenummer bij de hand te houden.

Vraag uw inkomensverklaring tijdig aan om teleurstellingen te voorkomen. Zonder inkomensverklaring kunnen wij immers uw inkomen niet toetsen en komt u dus ook niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Er wordt door ons geen inkomensberekening gemaakt op basis van het huidige inkomen. Als wij concluderen dat uw inkomen niet overeenkomt met de voorwaarden die wij stellen aan het huren van een sociale huurwoning, dan zult uw aanvraag afgewezen worden. Voor vragen of nadere informatie stellen wij u graag te woord. Neem contact op met ons via het telefoonnummer X of stuur een e-mail naar backoffice@stroes.nl.

Log in

Registreren

terms & conditions